Individualterapi

Barn – Ungdom

Familieterapi/veiledning

Mindfulness

Jeg tilbyr terapeutiske samtaler og veiledning med voksne, ungdom og familier.

DU ER VARMT VELKOMMEN !