Barn – Ungdom

Jeg har god erfaring med at gestaltterapi kan hjelpe barn og unge til å komme videre i sin utvikling og få en bedre livskvalitet. Vi sammen utforsker det som oppleves vanskelig i livet. Samtalene skjer enten på mitt kontor, eller at vi går en tur, eller vi finner andre steder der det er mest hensiktsmessig for barnet/ ungdommen. Det viktigste for meg er at det skapes en trygg og tillitsfull ramme rundt samtalene. Min erfaring er at det er helt nødvendig for at barn og ungdom skal ha nytte av terapien.

Det finnes mange grunner til at barn og ungdom ønsker å prate :

 • vanskeligheter på skolen eller hjemme
 • opplevelse av stort press
 • stress, prestasjonsangst
 • angst, uro, depresjon
 • kronisk sykdom
 • forelskelse, kjærlighet, seksualitet
 • hvem er jeg? Legning m.m.
 • meningen med livet
 • tro, verdier og holdninger
 • vanskelige valg, hva skal jeg bli?
 • vanskelig for å sette grenser
 • oppvekst med vold, rus, alkohol
 • ensomhet
 • skilsmisse
 • Eller kanskje det er andre viktige temaer du vil ta opp.

Jeg samarbeider med ulike instanser hvis det er nødvendig for barnet/ungdommen. Det kan være fastlege, skole, barnevern m.m.

Du er velkommen til å ta kontakt, enten for en uforpliktende samtale eller for en time.