Familieterapi / veiledning

FAMILIETERAPI / VEILEDNING

Fra tid til annen opplever de fleste personer, par og familier mellommenneskelige konflikter, vansker eller kriser. Dette er en naturlig del av det å tilhøre en familie eller være i et parforhold. Det å være forelder/foreldre i dag kan være krevende og utfordrende, men samtidig stort, flott og berikende. Ofte klarer familien eller paret å finne en måte å tilpasse seg utfordringene. Noen ganger blir utfordringene så store at det oppleves vanskelig å komme videre. Da kan det være godt å snakke med en utenforstående som kan se familien utenfra. Ved å snakke med en utenforstående fagperson, kan man få ny innsikt og andre tilnærmingsmåter i det som oppleves vanskelig.

Det kan være mange årsaker til at foreldre og familier oppsøker hjelp, dette er bare noen av temaene:

  • foreldre, barn og ungdom som strever med kommunikasjon og samspillet i familien
  • samlivsbrudd, tilpasning i stefamilier og ny-familier
  • utfordringer mellom generasjonene
  • utfordring mellom ulike kulturer
  • sykdom og tap
  • arbeidsledighet/ økonomiske problemer
  • psykiske problemer
  • adferdsproblemer hos barn
  • alkohol/ rus misbruk
  • fysisk, psykisk eller seksuell vold i familien

I familieterapi/veiledning kan vi sammen utforske i det som er vanskelig i kommunikasjonen og hvordan konflikter kan løses mer funksjonelt. Dette skjer gjennom samtaler, men også ulike eksperimenter og rollespill som kan være med å forsterke og synliggjøre det som skjer. Ved å bli bevisst hvordan og hva du/dere gjør, samt bli mer oppmerksom på egen opplevelse av seg selv sammen med familien, kan vi finne fler og bedre måter å kommunisere på og å finne en mer hensiktsmessige hjelp. Jeg er opptatt av å finne de løsningene som skal til for at dere kommer videre.

Jeg har lang erfaring med å jobbe med barn/ungdom, foreldre/foresatte og har selv barn.

Ønsker du/dere familieterapi/veiledning, ta kontakt for time eller en uforpliktende samtale.