Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi ?
Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i verden. Gestaltterapi handler om å bli oppmerksom på egne tanker, følelser, reaksjoner og handlinger. Ordet gestalt er tysk og betyr ganske enkelt «å danne meningsfulle helheter». I gestaltterapien er vi opptatt av den helheten du er en del av: hva påvirker deg og hvordan påvirker det deg, enten det handler om relasjoner med familien, på jobben, med venner eller andre sammenhenger der det er viktig for deg å ha det bra.

De grunnleggende ideer i gestaltterapien er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapien har utviklet metoder for å hjelpe klienten til å bli mere oppmerksom til å se det som er. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale som utgangspunkt. Ulike eksperimenter, rollespill og andre praktiske øvelser kan være med å forsterke og synliggjøre det som skjer. Metoden brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og egenutvikling. Gestaltterapien tar utgangspunkt i livet slik det er HER og NÅ. Det betyr at hendelser og opplevelser i nær eller fjern fortid sees i sammenheng med nåtid.

Gestaltterapeutens rolle
Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Det betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjoner som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelseorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hensikten med gestaltterapi
Det er at du skal bli bevisstgjort egne følelser, reaksjoner, handlinger og til å oppdage muligheter slik at du kan ta hensiktsmessige valg og derved påvirke din egen livssituasjon.

«Forandring skjer når du er, ikke når du prøver å bli noe du ikke er»
Beisser 1970

Hvem passer gestaltterapi for ?
Gestaltterapi passer på et bredt område som: individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. I tillegg er gestaltterapi anerkjent i organisasjonsutvikling, undervisning, coaching, egenutvikling, konfliktløsning, prosjektarbeid, konsulentarbeid m.m.

For mer informasjon om gestaltterapi:

www.gestalt.no

www.ngfo.no

Introduksjonsvideo