Individualterapi

Alle kan komme ut for situasjoner i livet som vi ikke klarer og håndtere alene. Da kan det være godt å ha noen som kan være med å sortere i det som oppleves vanskelig. Det å få støtte og noen ganger et puff er ofte nødvendig for å komme videre. Hvis man strever for lenge med uløste problemer kan de utvikle seg til så store påkjenninger at det medfører redusert livsutfoldelse, arbeidsevne og i verste fall fysiske eller psykiske lidelser.

Noen av temaene kan være:

 • trenger noen å snakke med
 • har vanskelige valg
 • vansker med å sette grenser
 • lav selvfølelse
 • stress, utbrent
 • angst, uro, depresjon
 • sorg, tap
 • sjokk, traume
 • kronisk sykdom, leve med diagnose
 • kommunikasjon
 • relasjons problematikk, privat eller på jobb
 • konflikter
 • personlig utvikling

Individualterapi skjer hovedsakelig gjennom samtaler. Det du bringer inn i terapien vil jeg møte deg med empati, anerkjennelse og nysgjerrighet. Det er du og jeg som sammen jobber med det du har behov for å fokusere på. Min jobb er å støtte deg og å utfordre deg. Din jobb er å kjenne etter hva som skjer med deg, og å ta i bruk alle ressursene du har til å komme videre. Sammen kan vi finne ut av hva som stopper deg i din utvikling. Veien til endring er ofte å bli kjent med deg selv. Når du får ny viten og større selvinnsikt kan det gi deg nye valgmuligheter som påvirker din egen livssituasjon.

Å gå i terapi kan være krevende, men det kan i høyeste grad være meningsfullt og berikende.

Hvor mange timer du trenger for å få bukt med utfordringen finner vi ut sammen. Mange trenger noen få timer, mens andre trenger et terapeutisk forløp over tid.

For å komme til meg trenger du ingen henvisning fra legen. Jeg samarbeider med fastlegen hvis ønskelig eller andre instanser hvis det også er ønskelig.

Du er velkommen til å ta kontakt, enten for en uforpliktende samtale eller for en time.