Oppmerksomt nærvær / mindfulness

OPPMERKSOMT NÆRVÆR / MINDFULNESS

Hverdagen er ofte preget av ulike stressfaktorer. Store krav til prestasjoner, høyt tempo og krav om effektivitet, indre og ytre kritikere om å være god nok, mange og motsetningsfylte inntrykk. Stress, angst og depresjon kan bli resultatet og kan være vanskelig å komme ut av. I møtet med dagliglivets utfordringer finnes det enkle og virksomme øvelser i Mindfulness, som kan være til god hjelp.

Hva er mindfulness ?
Mindfulness betyr oppmerksomt nærvær på norsk. Det innebærer blant annet å være fullt og helt oppmerksom og til stede på det som skjer i øyeblikket. Mindfulness beskriver en sinnstilstand kjennetegnet av en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares her og nå. I dagligtale kan vi si at det er å møte egne følelser og tanker, og andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning. Mindfulness kunne like gjerne bli kalt «hjertelig tilstedeværelse», fordi det handler om å øve opp evnen til å være oppmerksomt og omsorgsfullt til stede, for seg selv og andre. Ved enkle øvelser kan vi trene oppmerksomheten til å være til stede i øyeblikket.

Det var den amerikanske professoren i medisin Jon Kabat-Zinn som først tok i bruk metoden på sine pasienter på 70-tallet, inspirert av buddhisme og østlig meditasjon. Han utviklet et behandlingsopplegg for å redusere stress, mindfulness-based stress reduction (MBSR). Det førte til en enorm interesse rundt metoden i USA. Etterhvert er det gjort mye forskning på metoden og den er svært godt vitenskapelig dokumentert. Mindfulness er blitt en anerkjent metode for å redusere stress, håndtere vanskelige følelser og behandle psykiske lidelser.

Hvis du vil vite mer om oppmerksomt nærvær/ mindfulness klikk deg inn på www.ngfon.no

Øvelsene skjer gjennom veiledning hvor man blant annet retter fokus mot sansningen av pusten og det nåværende øyeblikk. Man blir instruert i øvelsene sittende eller liggende i trygge omgivelser. Dette er øvelser som man får mulighet til å lære – integrere i hverdagen. Øvelsene passer for alle uavhengig av erfaring, alder, kjønn eller helse. Du er velkommen til å prøve !