Priser

Individualterapi    60 min    kr   800
Familieterapi/ veiledning    90 min    kr 1200

Generelt om betaling og avbestilling :
Betaling skjer med bankort eller faktura etterskuddsvis.
Avbestilling må skje innen 24 timer før avtalt time for at ikke timen skal bli belastet i sin helhet. Avbestilling etter dette faktureres med full pris.
Jeg har pr. i dag dessverre ingen refusjonsordning.

Ta gjerne kontakt på telefon eller epost hvis du trenger mer informasjon.